Kontakta oss!

Ljudmaskering för en bättre ljudmiljö

Hur kan man dämpa ljud i ett rum med Ljudmaskering?

Ljudmaskering handlar främst om att maskera tal från andra människor. Det görs genom att tillsätta ett extra ljud som speglar det mänskliga talet. Användningsområden exempelvis förbättring av ljudmiljö i kontorslandskap samt i publika miljöer där sekretess är viktigt. Tekniken kan med fördel användas på platser såsom banker, apotek, väntrum eller polis.

Den modernaste Ljudmaskerings-tekniken består av små högtalare som placeras i det aktuella utrymmets tak och som sänder ett maskerande ljud. Ljudet påminner om vindens ljud och ligger i ett frekvensområde där det mänskliga talet är som mest uppfattningsbart. Effekten av Sound Masking är att man inte uppfattar vad som sägs på avstånd från runt 4,5 meter och uppåt. Ljudet i sig är så anonymt att det inte upplevs som störande på något vis. Ljudmaskering som teknik har använts i många år i USA och på senare år har det även spridit sig till Europa. Nu välkomnar vi detta till den Svenska Marknaden.

MINSKA LJUDDISTRAKTIONER

Konversationer över 4,5 meter bort försvinner i bakgrunden, vilket gör det lättare för anställda att koncentrera sig.

PRIVATA SAMTAL

Anställda kan prata mer fritt om de vet att deras konversationer inte kommer att höras av andra i hela rummet eller i angränsande privata kontor.

Förbättra ljudmiljö i kontorslandskap

Ljudmaskering hjälper till att skapa en balanserad och bekväm ljudmiljö som inte är för tyst, inte för hög – utan precis rätt.

Vad är skillnaden mellan Ljudmaskering och White Noise?

Ljudmaskering kallas ofta ”White Noise” men som du kan se på diagrammet här varierar ljudkurvorna avsevärt. Till skillnad från White Noise är Sound Masking speciellt konstruerat för att matcha frekvensen för mänskligt tal och för att låta behagligt för det mänskliga örat. När det implementeras ordentligt kommer ljudet från Ljudmaskering bara att blekna ut i bakgrunden samtidigt blir det svårare att höra och förstå tal på avstånd.

Omvänt skulle frekvensen av White Noise vara extremt irriterande om det förstärktes till en tillräckligt hög volym för att effektivt kunna maskera mänskligt tal – tänk “hög AM-radiostatisk.” Det kan visserligen täcka över ljudet av mänskligt tal, men eftersom det inte är specifikt konstruerat för det här ändamålet så kommer det att göra mer skada än nytta.

Skillnaden mellan Sound Maskin och White Noise - så fungerar sound masking för att skapa en bättre ljudmiljö

Anpassade lösningar för en optimal ljudmiljö

Qt® EMITTERS

Qt®-Emitters är ryggraden i Qt Quiet Technology Sound Masking System. Qt-sändare är en liten diskret högtalare med 1,25” (3,17 cm) vilket är mindre än en kaffemugg. Den installeras i serie i innertaket, kopplat till en sändare. Qt®-systemet är en plug-and-play-installation och enkel att konfigurera, vilket gör Qt®-systemet till det mest effektiva ljudmaskeringssystemen på marknaden idag för att förbättra ljudmiljö och skydda talintegritet.

Qt®-Emitters för effektiv Sound Masking och ljuddämpning

Qt® 300

Qt® 300 är perfekt för medelstora utrymmen med flera zoner på upp till 3 345 kvadratmeter. Detta system kan täcka upp till 3 olika områden i byggnader som behöver ett förbättrat talskydd och ljuddämpning. Det är ett robust och funktionsrikt system som är både lätt att styra och underhålla. Slutanvändaren justerar enkelt systeminställningar via frontpanalen eller via sin PC, Mac eller surfplatta med hjälp av den intuitiva programvaran Qt® Monitoring and Control. Här hittar vi även möjligheter för att ställa in felrapportering och tidsberoende maskeringsnivåer för att skapa en ljudmiljö som är unikt anpassad efter verksamhetens förutsättningar.

Qt® 300 är dessutom en integrerad lösning som erbjuder ljudmaskering tillsammans med personsökning och musik via de två extra ljudingångarna.

Qt® 300 för ljuddämpning i medelstora rum

Läs mer om Ljudmaskering på Cambridgesound.com

Eller ta kontakt med oss direkt så berätta vi mer!

 

Kontaktformulär

Skicka oss ett meddelande så hör vi av oss inom 24 timmar. Oftast går det mycket snabbare än så.